Matriculació

Matrícula 2017-2018

Publicació d’admesos

2 de juny

Període de matrícula

del 12 al 16 de juny de 2017 (ambdós inclosos) en de 9 a 14h

Documentació a presentar

  • ORIGINAL I FOTOCÒPIA DEL DNI, O NIE,  DEL PARE i  MARE O TUTOR/A (sinò s’ha adjuntat a la preinscripció).En el cas que l’adreça del DNI no coincideixi amb l’adreça del padró, cal portar el DNI renovat d’un dels pares o tutors.

  • ORIGINAL I FOTOCÒPIA DEL CARNET DE VACUNACIONS i en cas de no tenir-ne, certificat mèdic oficial justificatiu.
  • 2 fotografies de l’alumne d’Educació Infantil i 1 si és de primària. (en el moment de la matrícula)

  • N. compte bancari per domiciliar rebuts.