NORMATIVA:

El Consell Escolar és l’òrgan de participació dels diferents sectors de la comunitat educativa en el govern del centre. La funció principal del Consell Escolar és participar en el debat, la presa de decisions i l’aprovació d’aquells temes importants per al funcionament i l’organització del centre.

MEMBRES CONSELL ESCOLAR 

Funcions Consell Escolar

ACORDS 21/22
14/09/21

20/10/21

17/11/21

15/12/21

02/02/22

07/04/22

01/06/22

22/06/22

24/01/23

16/02/23

26/04/23

31/05/23

29/06/23

26/09/23

30/10/23

13/12/23