Escola Antoni Brusi

NORMATIVA:

El Consell Escolar és l’òrgan de participació dels diferents sectors de la comunitat educativa en el govern del centre. La funció principal del Consell Escolar és participar en el debat, la presa de decisions i l’aprovació d’aquells temes importants per al funcionament i l’organització del centre.

MEMBRES CONSELL ESCOLAR 

PRESIDENT: Josep Blanch

CAP D’ESTUDIS: Vanessa Muntané

SECRETARI: M. José Cuenca

REPRESENTANTS MESTRES: Anabel Benítez, Yolanda Robles, Mònica Rodríguez, Àngels Palomino, M. Luz Castellano, Rafi González i Maria Sosa

REPRESENTANTS FAMÍLIES: Lis Figueres, Almudena Castillo, Verònica Dotel i Daniel Martínez

REPRESENTANTS PROVISIONALS FAMÍLIES: Toni González i Susana Serrano

PRESIDENTA AFA: Laura Almeida

REPRESENTANTS PAS: Silvia Campillo

REPRESENTANT AJUNTAMENT: Rosa Maria Saiz

COMISSIONS 

ECÒNOMICA : Josep Blanch, M. José Cuenca, Maria Sosa i Rosa M. Saiz

PERMANENT: Josep Blanch, M. Jose Cuenca, Yolanda Robles i Lis Figueras

COEDUCACIÓ: Vanessa Muntané

MENJADOR: Laura Almeida, Josep Blanch i M. José Cuenca

CONVIVÈNCIA: Josep Blanch, M. Jose Cuenca i M.Luz Castellano

ACORDS 21/22
14/09/21