NORMATIVA:

El Consell Escolar és l’òrgan de participació dels diferents sectors de la comunitat educativa en el govern del centre. La funció principal del Consell Escolar és participar en el debat, la presa de decisions i l’aprovació d’aquells temes importants per al funcionament i l’organització del centre.

MEMBRES CONSELL ESCOLAR 

PRESIDENT: Josep Blanch

CAP D’ESTUDIS: Vanessa Muntané

SECRETARI/A: M. José Cuenca

REPRESENTANTS MESTRES: Yolanda Robles, Mònica Rodríguez, Sandra García, Lucía Reyes, Joan Pegenaute i Rafi González.

REPRESENTANTS FAMÍLIES: Lis Figueres, Almudena Muñoz, Manuel J. González, Marta Perelló, Renata Jankowsaka i Irene Iborra.

PRESIDENTA AFA: Laura Almeida.

REPRESENTANTS PAS: Montserrat Llauradó.

REPRESENTANT AJUNTAMENT: Rosa Maria Saiz.

COMISSIONS 

ECÒNOMICA : Josep Blanch, M. José Cuenca, Marta Perelló i Lucía Reyes.

PERMANENT: Josep Blanch, M. Jose Cuenca, Yolanda Robles i Lis Figueras.

COEDUCACIÓ: Vanessa Muntané, Lis Figueras, Rosa Saiz, Irene Iborra i Almudena Muñoz

CONVIVÈNCIA: Josep Blanch, M. Jose Cuenca, Mònica Rodríguez i Renata Jankowska.

Funcions Consell Escolar

ACORDS 21/22
14/09/21

20/10/21

17/11/21

15/12/21

02/02/22

07/04/22

01/06/22

22/06/22

24/01/23

16/02/23

26/04/23

31/05/23

29/06/23

26/09/23

30/10/23