Escola Antoni Brusi
La nostra escola té com a objectiu afavorir el desenvolupament personal dels nostres infants per tal de formar persones competents, on la integració, la igualtat i la pluralitat siguin els pilars que ens regeixen.
El procés d’ensenyament aprenentatge està centrat en els infants on l’important no és només el que sap sinó també el que és i fa, ja que considerem que cada persona és única i irrepetible.
El projecte educatiu que plantegem, pretén afavorir el desenvolupament de l’autonomia, l’autoestima i la educació emocional. I aconseguir que els nostres alumnes esdevinguin ciutadans competents en tots els àmbits.
La nostra missió és una educació de qualitat on la finalitat sigui educar als infants, fonamentada en l’acció professional  de l’equip de mestres; en el debat, la seva formació i la transformació educativa.

Documents:

-Pla d’obertura 21/22

-Carta Compromís

-PGA 2021-2022

-Memòria 2020-2021

-Marc documental curricular

-Projecte Educatiu

-Pla comunicació

-Projecte de direcció

-NOFC

-Pla d’acollida

-Informatiu curs 2021-2022

-Projecte lingüístic