ELECCIONS AL CONSELL ESCOLAR 2021

PROCÉSDATES
Convocatòria d’eleccions2 de novembre de 2021
Publicació de vacants de cada sector, forma i termini de presentació de candidatures2 de novembre de 2021
Publicació censos provisionals2 de novembre de 2021
Presentació de reclamacions al cens electoral3, 4, 5 de novembre de 2021
Resolució de les reclamacions al cens electorals8 de novembre de 2021
Aprovació  i publicació dels cens electorals definitius8 de novembre de 2021
Sorteig per designar els/les vocals de les meses electorals9 de novembre de 2021
Inici de presentació de candidatures9 de novembre de 2021
Constitució de les meses electorals10 de novembre de 2021
Últim dia per a la presentació de candidatures de cada sector11 de novembre de 2021
Publicació de candidatures de cada sector15 de novembre de 2021
Últim dia per presentar la sol·licitud per actuar com a supervisor del sector de pares i mares19 de novembre de 2021
Votacions sector mestres i PAS
24 de novembre de 2021
Votacions sector pares i mares25 de novembre de 2021
Sol·licitud  a l’Ajuntament i a l’AFA de la designació de la seva representació.26 de novembre de 2021
Constitució Consell Escolar 15 de desembre de 2021
Últim dia  comunicació de dades16 de desembre de 2021
Tramesa d’una còpia autenticada de l’acta de constitució del Consell Escolar resultant del procés electoralAbans d’una setmana a partir de la constitució del nou Consell

Document presentació candidatura

Document supervisor/a d’eleccions

Informació per a les famílies