Després de la franja lectiva matinal s’obre un altre espai d’aprenentatge al voltant de la taula. Molts dels nostres alumnes comparteixen aquest moment amb els seus companys i companyes d’escola, prop del 80%. Aquest moment comença a les 12:30h i acaba a les 15:00h.
Un bon equip de monitors i monitores d’ENDERMAR acompanyen els alumnes en aquest aprenentatge, donant continuïtat a l’acció educativa dels mestres. És un espai prou ampli on a més de compartir taula amb els seus companys/es, comparteixen activitats de lleure lliures o amb temàtica establerta (manualitats, jocs de taula, biblioteca…), treball d’hàbits, actituds i valors socials.
A més tots els grups es divideixen per torns al pati i al menjador per garantir espais de qualitat.
Al menjador de la nostra escola disposem de cuina pròpia atesa per cinc persones, que elaboren els menús confeccionats per la nutricionista de l’empresa. Des de la cuina s’adapten els menús de l’alumnat que per necessitat d’intolerància alimentària o per raons culturals necessiten una dieta específica.
POWER-SANDRA

-Full d’inscripció

-Informació

-Torns