Menjador

Després de la franja lectiva matinal s’obre un altre espai d’aprenentatge al voltant de la taula. Molts dels nostres alumnes comparteixen aquest moment amb els seus companys d’escola, prop del 80%.

Aquest moment comença a les 12:30h i acaba a les 15:00h. Un bon equip de monitors i monitores de la Fundació CET10 acompanyen els alumnes en aquest aprenentatge, donant continuïtat a l’acció educativa dels mestres.

És un espai prou ampli on a més de compartir taula amb els seus companys, comparteixen activitats de lleure lliures o amb temàtica establerta (dansa, circ, biblioteca…), treball d’hàbits, actituds i valors socials.

Al menjador de la nostra escola disposem de cuina pròpia atesa per cinc persones de l’empresa ENDERMAR que elaboren els menús confeccionats per la Comissió de menjador, formada per la directora, la coordinadora del menjador, la secretària de l’escola, una mestra, dues mares de l’escola, amb el control de la nutricionista d’ENDERMAR.

Des de la cuina s’adapten els menús de l’alumnat que per necessitat d’intolerància alimentària o en funció de raons culturals necessiten una dieta específica.