Preinscripció

Preinscripció Curs 2019/2020

Jornades Portes Obertes

19 de març a les 17:00h (visita acompanyada per mestres + explicació Equip Directiu)

21 de març a les15:15h (visita acompanyada per alumnes de 6è + explicació Equip Directiu ) 

Cal inscriure’s abans a l’adreça a8033501@xtec.cat o trucant al telèfon 93.221.12.98

Dates de preinscripció:  Del 29 de març al 09 d’abril

Calendari procès

Calendari preinscripció 2019-2020

Horaris de preinscripció:

    Matins: de dimarts a  divendres de 09:00 a 13:00h

   Tardes: de dimarts a divendres de 15:30 a 16:00h

CRITERIS DE PRIORITAT I BAREM 

IMPRÈS DE SOL·LICITUD: el facilitarà el centre o el poden obtenir clicant a sobre.

DOCUMENTACIÓ PER A LA SOL·LICITUD

La proximitat del domicili és uns dels criteris de prioritat que estableix la normativa legal en el cas que un centre no disposi de places suficients per atendre la seva demanda.

Mapa Proximitat

OFERTA INICIAL PLACES


NIVELL

ORDINÀRIES

NEE

P3 46 4
P4 0 1
P5 0 1
1r 0 0
2n 0 0
3r 0 1
4t 0 2
0 0
0 0