Projecte música

La nostra finalitat més general és: Mantenir l’esperit musical de l’escola combinant les activitats d’aula, amb la participació en activitats de les entitats musicals del país i amb les de l’escola de música del nostre centre.

Tot això, per tal què el nostre alumnat adquireixi un bon nivell en competències artístiques i aprengui a estimar la música.

Es treballa des de diversos àmbits: Cada nivell fa el seu horari de música amb una programació que inclou a més del currículum oficial, l’ús de les noves tecnologies i la participació en activitats de diverses entitats a nivell de cançó, dansa i audicions.

Dotació TAC. Es programa l’àrea de música d’acord amb les eines TAC de què disposem amb la finalitat que el nostre alumnat assoleixi les màximes competències en música i ús de les TAC plenament integrades a la tasca diària.

Les mestres de música fan de pont actiu amb les activitats de l’Escola de Música. L’Escola de Música fa classes de piano, instruments de corda fregada i guitarra, instruments de vent i de percussió, a més de tallers per als grups d’educació infantil.

Els sons de la infància. Des del curs 2013-2014 tenim un projecte engrescador per educació infantil i cicle inicial. Dues setmanes del curs es dediquen a la música. Cada dia hi ha una audició , un conte o qualsevol altra activitat musical, realitzada per professionals de l’escola de música. El darrer dia de la setmana es fa el concert o l’activitat final. Cadascuna d’aquestes setmanes té un objectiu diferent: conèixer els instruments de l’orquestra, treballar les qualitats del so…

La implicació de les famílies en totes les activitats musicals és imprescindible i hi participen plenament. Tota la comunitat escolar participa en aquest projecte: professorat, Escola de Música, AMPA i famílies.