Entenem l’escola com un espai de benestar i aprenentatge i aquest aprenentatge es produirà si els infants estan immersos en un ambient segur, on es sentin atesos, apreciats, acceptats i on trobin el seu lloc.
L’aprenentatge, a l’escola, es dóna en qualsevol espai i en qualsevol moment: a través del joc, de les relacions, de les preguntes, dels descobriments. Tot el temps és educatiu. Oferim propostes on es faci necessària la participació activa dels nens i nenes per tal que puguin desenvolupar totes les seves capacitats. Sempre partint de les seves experiències, motivacions i interessos.
– Oferim propostes que situïn als nens i nenes en el centre del procés d’aprenentatge.
– Fomentem l’aprenentatge per l’experiència actiu i vivencial.
– Proposem activitats que despertin l’interès, la creativitat i les ganes d’aprendre.
– Fomentem el treball cooperatiu.
– Donem molta importància a un dels llenguatges més universals com és la música.
– Creiem en fer una escola més sostenible.
– Els nens i nenes planten i cuiden l’hort de l’escola.
– Posem a l’abast diferents mitjans tecnològics que permetin accedir al coneixement i a la reflexió.

Espais d’aprenentatge (Infantil)

Projecte eTwinning

L’escola avui