Projecte Educació Física

Des de l’àrea d’Educació física pretenem afavorir un desenvolupament integral de l’alumne des d’una vessant motriu i lúdica que propiciï una millora en el seu autoconeixement i autoestima. 

Realitzem, al llarg de tota la Primària, diverses unitats didàctiques de manera interdisciplinar amb les altres àrees.  També en algunes d’aquestes unitats és necessari la utilització de les TAC a través de pàgines web, blog, activitats clic, tractament de textos i de la imatge… 

Participem en activitats cooperatives i col·laboratives. Per tal d’assegurar l’èxit i la participació de tots i totes es realitza un treball explícit en l’agrupament, fomentant l’acceptació de tots i totes. Reduïm el nombre d’alumnes en cada activitat i joc a través de jocs paral·lels, jocs alternatius, estacions, circuits…

Pel que fa a les Capacitats Físiques Bàsiques es treballen implícitament dins de les unitats. 

L’expressió corporal  té un paper molt important en cadascun dels nivells. A cada nivell es fomenta l’exploració de possibilitats motrius de manera desinhibida a través d’activitats d’expressió lliure i dirigida, així com de moviments rítmics i dansats.  

Realitzem un nombre important d’activitats complementàries fora del centre que permeten ampliar la diversitat d’activitats físiques que ens proporciona en nostre entorn proper: jocs a la platja, raid atlètic, biatló, bateig de vela… Així com la participació en activitats col·laboratives amb altres centres com el projecte cooperatiu de “Hormigas cooperativas”, la trobada de danses “Dansa Ara” o l’espectacle d’acrobàcies i expressió corporal “Flic Flac Circ”. Els alumnes de primer participen al llarg de tot el curs a l’activitat “Aprèn a nadar” al CNAB. 

Bianualment es realitzen unes activitats motrius per a tota l’escola des de P3 fins a 6è. Un any es fa una Jornada Atlètica a la pista d’atletisme de la Mar Bella i l’altre es fa una jornada lúdico-esportiva a l’escola basada en jocs tradicionals, jocs amb disminució sensitiva o motriu, jocs cooperatius, d’expressió corporal, amb material reciclat…