Qui som

 

L’Escola Antoni Brusi es va inaugurar el 15 d’abril de 1978, després de la lluita de les famílies del barri per poder gaudir d’una escola pública.

És una escola de dues línies que ofereix dues etapes educatives: Educació Infantil (P3, P4, P5) i Educació Primària (de 1r a 6è).

Desenvolupen la seva activitat professional 8 mestres d’Educació Infantil, 8 especialistes d’Educació Primària, 5 especialistes d’anglès, 2 d’educació física, 2 d’educació especial, 2 de música i 1 de religió. 

 

MISSIÓ, VISIÓ, VALORS 

Som una escola pública que té per missió, amb el nostre projecte educatiu, i des de la nostra acció educativa, formar i oferir una persona capaç d’aconseguir críticament i responsablement el seu projecte individual i és per això que ajudem els nostres alumnes en el seu creixement a través d’un àmbit de confiança i d’exigència que afavoreix el desenvolupament de l’autonomia personal i l’autoestima ja que ambdues característiques són necessàries per a un desenvolupament integral i harmònic dels infants. 

Proporcionem als nostres infants, en coresponsabilitat amb la resta de la comunitat educativa, una educació de qualitat, respectuosa amb el medi ambient i desenvolupada dins un marc de tolerància i respecte a la llibertat de cadascú, potenciant els valors democràtics, la solidaritat, la col·laboració i la no discriminació, tot afavorint la cohesió social entre tots i cadascun dels membres de la nostra comunitat.

Volem desenvolupar al màxim aquelles habilitats i capacitats presents en els nostres alumnes per tal que siguin ciutadans competents en tots els àmbits.

Volem que les relacions de cooperació que s’estableixen dins de l’aula i l’escola  facilitin la interacció entre els nens i les nenes i, així, la seva relació social i els seus aprenentatges.

Volem ser i actuar com una comunitat educativa inserta en el context cultural del propi país, com a punt de partida per al coneixement d’una cultura més àmplia.

Volem que aquests quatre pilars fonamentin totes les nostres accions educatives:

APRENDRE A CONÈIXER

APRENDRE A FER

APRENDRE A VIURE JUNTS

APRENDRE A SER

Volem a la nostra escola 

 • Crear un ambient confortable i atractiu dins els espais escolars
 • Propiciar  un clima de treball agradable per tots els seus components. 
 • Fomentar la cooperació entre tots els sectors de la comunitat educativa
 • Innovar amb adaptació continuada a les noves realitats i demandes de l’entorn
 • Formar en valors, potenciant actituds i tenint present l’educació emocional, l’autoestima i l’autonomia.
 • Ser acollidors respectant la diversitat i els diferents ritmes d’aprenentatge, adaptant els més lents i afavorint la consecució de fites més altes quan així ho aconselli la realitat de cada alumne/a.    
 • Utilització de la llengua catalana com a llengua vehicular d’aprenentatge.
 • Utilitzar les llengües curriculars com a llengües d’aprenentatge de les diferents àrees, per tal d’afavorir la competència comunicativa. 
 • Utilitzar una metodologia que propiciï el treball cooperatiu entre l’alumnat i que afavoreixi l’autonomia.
 • Incrementar la integració dels mitjans audiovisuals com a eines de treball habituals des de totes les aules.
 • Integrar tots els projectes de l’escola en un únic projecte que doni directrius unificades i coordinades des de tots els àmbits.
 • Avaluar de manera contínua el procés per anar ajustant i adaptant el projecte d’escola. 

 

Valors

Amb el nostre projecte educatiu volem que els nostres alumnes interioritzin unes actituds i comportaments que els facin esdevenir ciutadans responsables i respectuosos  amb la societat de la qual formen part.

 •  Valors democràtics: solidaritat, participació, llibertat, diàleg, esperit crític, no violència, tolerància, …
 • Respecte: per les persones, pel medi, pels drets i deures fonamentals, …
 • Responsabilitat i coresponsabilitat
 • No discriminació: 
 • Regulació de les emocions
 • Innovació
 • Compromís personal i social
 • Afectivitat en les relacions personals
 • Proximitat: Accessibilitat de tota la Comunitat Educativa
 • El gust per el treball ben fet i l’esforç
 • Competència, gestió, eficiència, …
 • Hàbits saludables: higiene, alimentació…
 • Hàbits de comportament i actitud 
 • Serveis als altres 

Claustre de professors

Educació Infantil

Cristina Sorribes

Maria Borrell

Yolanda Robles

Àngels Fàbregas

Maria J. Sosa

Àngels Palomino

Mari Aznar

Isabel Turón

Alicia Amores

Anna Garreta

 M. José Cuenca

 Gemma Camps

Susanna Adell

Cicle Inicial

Àngels Lamana

Anabel Benítez

Rafi González

Sabrina Griñó

M.José Cuenca 

Daniel Fanlo

Mònica Rodríguez

Gemma Camps

Glòria Rodríguez

 

Cicle Mitjà

Xavier Morales

M. Luz Castellano

Maria Laguna

Sandra Tovar

Ana Ortiz

Marta Figueras

Mònica Rodríguez

Ester García

M. José Cuenca

Cicle Superior

Joan Pegenaute 

Marta Cortada

Esther Uroz

Marc Llopis

Marta Figueras

Ester García

Mònica Rodríguez

M. José Cuenca

Anglès

Alicia Amores

Isabel Turón

Daniel Fanlo

Sabrina Griñó

 

M. Luz Castellano

Xavier Morales

Ana Ortiz

Marta Cortada 

Ana Ortiz

 

Educació Especial

Gemma Camps

Mònica Rodríguez

Música

Marta Figueras 

Anabel Benítez

Educació Física

Daniel Fanlo

Rafi González

Esther Uroz

Marc Llopis

Religió

M. José Cuenca 

 

Consell Escolar

Consell Escolar: El Consell Escolar és un òrgan format per pares/mares, professors i personal no docent.Cada dos anys es renova la meitat dels seus membres. 

Direcció

Glòria Rodríguez

Cap d’Estudis

Marta Figueras

Secretaria

M. José Cuenca

Professorat

M. Luz Castellano

Olga de la Cruz

Àngels Fàbregas

Maria Laguna

Mònica Rodríguez

Maria Sosa

Isabel Turón

Pares i Mares

Umbert Borruel

Mònica Cassadó

Carlos Fernández

Daniel Quintana

Stephanie Sammut

Maria Villar

 

AMPA

Idoya Cepero

PAS

Susana Adell

Ajuntament

Xelo del Pozo